videoclips, artiesten, webdesign, grafisch, muziek, singles, audio

– Maxx Media werkt op basis van een aanbetaling of betaling van het volledige bedrag vooraf.

– Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de opdrachtgever, maar het uiteindelijke eindresultaat moet passen binnen de stijl en kwaliteit van Maxx Media, deze heeft het recht de eindbeslissing te nemen alvorens het eindresultaat wordt vrijgegeven.

– Cd’s geleverd door Maxx Media zijn enkel printed promotie cd’s, bedoeld voor promotie doeleinden. De opdrachtgever dient zelf toestemming te regelen van de rechthebbenden van het betreffende materiaal en zelf de Buma/Stemra afhandeling te doen. Bij eventuele auteursrecht schending en schadeclaims is de opdrachtgever verantwoordelijk. Maxx Media zal niet aansprakelijk worden gesteld wanneer achteraf blijkt dat de opdrachtgever geen aantoonbare toestemming heeft van de auteur (s).

– Indien afgesproken zal Maxx Media het betreffende materiaal aanbieden aan diverse media stations. Echter is het aanbieden géén garantie van airplay op het station, de stations zelf beslissen of ze het materiaal in hun database willen opnemen of niet.

– Video’s, foto’s, ontwerpen etc.. past Maxx Media 1 á 2 keer aan.

– Maxx Media heeft de mogelijkheid een muziekwerk op het label ”Spontaneous Records” aan te bieden  aan online downloadshops als Itunes, Spotify, Deezer, Google Play, etc… Wanneer de opdrachtgever gebruik wenst te maken van deze service, dient deze alle goedkeuringen te hebben van de rechthebbende auteurs en het aan kunnen tonen. Maxx Media is niet aansprakelijk voor eventuele auteursrechtenclaims en overige claims. De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor alle claims en de schade zal dan ook bij de opdrachtgever verhaald worden.

Videoclips

– De huur van extra lenzen, gimbals of overige benodigdheden dient de opdrachtgever zelf te regelen inclusief een eventuele audio track (’s) en speaker om deze af te spelen.

– Maxx Media filmt standaard met o.a. een Panasonic Lumix GH4 camera en Panasonic F2.8 12-35mm lens ( eventueel met externe microfoon, lamp of lampen, gimbal stabilisator, statief ). Er kan ook een combinatie gemaakt worden met beelden van een Iphone 13 Pro Max of action cam, een Dji Pocket 2 en een Dji Mavic 3 drone.

– De opdrachtgever dient zelf de opname locatie te regelen en eventueel om toestemming te vragen en dient zelf te zorgen voor eventuele figuranten en visagie. Figuranten dienen vooraf een Quitclaim medewerkers verklaring te ondertekenen alvorens er begonnen wordt met de opnamen waarin ze volledige toestemming geven en definitief afstand doen van hun portretrecht. Maxx Media kan de opdrachtgever eventueel in contact brengen met visagisten, modellen, figuranten, dansers etc…. De opdrachtgever dient zelf afspraken te maken met die figuranten zoals tijden, locatie, onkostenvergoeding etc..

– Gelieve omstanders te vragen altijd achter de camera te staan en geen flitsers te gebruiken om foto’s te maken waardoor beelden niet meer bruikbaar zijn. Op bepaalde locaties is men er niet van gediend dat mensen met grote groepen komen dus is het advies om alleen de mensen mee te nemen die een functie hebben in de video en geen aanhang.

– Bij opnamen in het buitenland zijn de volledige kosten van overnachting, vervoer, Visum, catering etc… voor rekening van de opdrachtgever.

– Voor opnamen op meerdere dagen wordt de uur prijs berekend voor het filmen plus reis & parkeerkosten en eventuele overige kosten die opnieuw gemaakt moeten worden voor die extra dagen. 

– In geval van een after movie zal Maxx Media korte shots maken en die verwerken in een samenvattingsvideo voorzien van achtergrondmuziek of gemengd of afgewisseld met de originele audio wanneer hier toestemming voor is.

– Maxx Media doet géén liveregistratie van evenementen of optredens maar enkel videoclips van artiesten, korte after movies van feestjes, bruiloften, trailers en promotiefilmpjes. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid zijn of haar wensen kenbaar te maken maar Maxx Media zal de artistieke invulling en vormgeving van de eindvideo geheel zelf bepalen en in de stijl afleveren die past bij het imago van Maxx Media. Maxx Media pas 1 á 2 keer de video naar wens aan voor zover dat mogelijk is, na 2 aanpassingen word een uurtarief van 50 euro gerekend.

– De vanaf prijs van 250 euro geldt voor maximaal 1,5 uur opgeslagen beeldmateriaal, elk uur of gedeelte daarvan aan beeldmateriaal erbij is 25 euro extra. Met opgeslagen beeldmateriaal wordt bedoeld de beelden die gefilmd zijn in zijn totaliteit. De uiteindelijke eindvideo zal korter zijn na het editen van de overgebleven bruikbare beelden.

– Voor een goede opname dient er voldoende licht aanwezig te zijn. Maxx Media neemt standaard camera led lampen mee ( eventueel met kleurkeuze ). Voor Green Screen komen er extra spots.

– De personen in een clip dienen zelf te zorgen voor een goede make up, de juiste kleding of haarstyling of andere uiterlijke kenmerken zodat alles  goed in beeld komt. Achteraf uiterlijke kenmerken aanpassen of bewegingen aanpassen van de personen die in beeld verschijnen is niet mogelijk. De artiesten, acteurs, figuranten etc.. dienen zelf direct na de gemaakte beeldopnamen de beelden te bekijken en aan te geven wanneer ze wensen dat beelden opnieuw opgenomen moeten worden. Maxx Media is niet verantwoordelijk voor de styling, houding en uitstraling van de personen die in de beelden verschijnen. Wanneer de beelden eenmaal zijn genomen, zullen deze dan ook gebruikt worden, ongeacht of dansers, acteurs, artiesten of overige personen in de video rare bewegingen maken of er in beeld anders uitzien dan ze gedacht hebben.

– De artiest en figuranten dienen ervoor te zorgen dat ze tijdens de clip opname geen kleding dragen met rare motieven zoals strepen en punten of overige ontwerpen erop dat het Moiré effect veroorzaakt. Dit soort printen op kleding of voorwerpen zorgen voor erge storingen flikkeringen in het beeld. Kijk vooraf aan de opname op internet wat dit effect veroorzaakt en voorkom dat het gebeurt. Mocht dit achteraf toch gebeuren dan is Maxx Media hiervoor niet aansprakelijk en worden kosten niet terugbetaald. 

– Wanneer er gefilmd wordt op locaties waar lasers aanwezig zijn, is het mogelijk dat de camera sensor blijvend beschadigd raakt. Maxx Media filmt daarom niet op locaties waar lasers actief zijn zoals festivals, discotheken etc…

– Wanneer het een openbare videoclip betreft, zoals bijvoorbeeld een muziekvideo van artiesten, dan heeft Maxx Media het recht om deze door Maxx Media gemaakte video als enige op het YouTube kanaal of soortgelijk kanaal van Maxx Media te zetten wanneer de op deze website vermelde vanaf prijs betaald is. Wanneer opdrachtgevers de eindvideo op een eigen video kanaal als YouTube of andere internet site wil zetten, dan zal hiervoor toestemming nodig zijn van Maxx Media en zal de prijs hoger liggen. Maxx Media heeft het recht om alle door Maxx Media gemaakte video’s op eigen kanalen als YouTube of soortgelijke sites te plaatsen wanneer het gaat om openbare video’s. Dit is inclusief de eigen website van Maxx Media.

– Maxx Media blijft master owner van alle masterbeelden inclusief de eindvideo en heeft het recht deze op de eigen website (’s) te plaatsen en kanalen als YouTube, Vimeo, Wistia, social media en soortgelijke kanalen of tv zenders, tenzij het persoonlijke beelden zijn zoals een bruiloft waarvan de opdrachtgever wenst dat het in de privésfeer blijft. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de audio die Maxx Media onder de eindvideo zal plaatsen en dient deze zelf aan te leveren met de garantie dat Maxx Media deze met de volledige goedkeuring van de muziek auteur(s) ten allen tijde openbaar mag maken zonder aansprakelijk gesteld te worden wegens auteursrechtenschending. Master beelden worden niet vrijgegeven om vervolgens door anderen bewerkt te worden maar blijven altijd eigendom en in het bezit van Maxx Media. Beelden gemaakt door Maxx Media zelf bewerken of laten bewerken of aanpassen en openbaar maken in welke vorm dan ook is niet toegestaan. Daarmee wordt ook bedoeld het plaatsen van andere muziek onder de beelden die gemaakt zijn door Maxx Media zoals remixen. Maxx Media zal altijd een eindvideo afleveren met beelden die door Maxx Media zelf opgenomen zijn tenzij het gaat om stock footage als bijvoorbeeld achtergronden voor green screen ( chromakey ) beelden.

Een preview van de eindvideo zal worden gestuurd met een watermerk en deze zal worden verwijderd nadat hij door zowel de opdrachtgever als Maxx Media is goedgekeurd. De opdrachtgever is vrij in het kenbaar maken van zijn of haar wensen. Maxx Media zal zoveel mogelijk rekening houden met die wensen maar heeft het recht zelf te bepalen of de eindvideo past in de stijl van Maxx Media. Na aflevering van de eindvideo heeft Maxx Media het recht om alle masterbeelden te vernietigen waardoor eventuele aanpassingen aan de eindvideo niet meer mogelijk zijn. Masterbeelden blijven maximaal 2 maanden bewaard na aflevering van de eindmaster video. Bovengenoemde kan worden aangepast in overleg met de opdrachtgever waarvan Maxx Media de eindbeslissing zal nemen. Het openbaar maken van de master eindvideo zal enkel gedaan worden door Maxx Media tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en getekend is voor akkoord. De opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de geldende algemene voorwaarden die Maxx Media hanteert. Maxx Media heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig aan te passen of aan te vullen indien noodzakelijk blijkt.

Begin met chatten!
1
Kan ik u ergens mee helpen?
Hallo, kan ik u helpen?